Uncategorized

เกม Match Town Makeover รีวิวเกมแนว Puzzl ปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่

หากใครที่กำลังมองหาเกมที่สามารถเล่นได้อย่างเรื่อย ๆ และไม่มีความกดดันในการเล่นมากนัก เป็นเกมแนว Puzzl ที่ผู้เล่นต้องเลื่อนสีเหมือนกันให้อยู่ใกล้กันเพื่อที่จะทำให้สะสมคะแนนในการเล่น เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม Match Town Makeover ในการเล่นเกมนี้จะเป็นรูปแบบของการเล่นทำภารกิจตามที่กำหนดไว้ให้ผ่านเพื่อที่จะสามารถพัฒนาเมืองแห่งนี้ให้มีความเจริญจากสภาพเมืองที่รกร้าง เกม Match Town Makeover อาจจะเป็นเกมที่สามารถเล่นได้อย่างง่าย ๆ แต่บอกเลยว่าเป็นเกมที่มีความสนุกในการเล่นมาก ๆ เช่นเดียวกัน เพราะด้วยระบบของเกมที่เล่นได้ไม่ยากทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างง่าย ๆ และสามารถเล่นได้อย่างเรื่อย ๆ … Read more